Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

bencatcentercity.vn luôn có trách nhiệm với người dùng và thông tin người dùng được thu thập trên website này. Chúng tôi đưa ra chính sách bảo mật dưới đây để người dùng hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin.

1 – Phạm vi thu thập thông tin: 

Khi người dùng truy cập và sử dụng website này, hệ thống của chúng tôi sẽ thu thập tự động một số thông tin sau:

  • Địa chỉ IP của người dùng
  • Các thông tin liên quan đến đường truyền Internet của người dùng
  • Các hành động của người dùng trên website này

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập một số thông tin cá nhân của người dùng thông qua website này. Những thông tin này  sẽ chỉ được thu thập khi người dùng cho phép và đồng ý cung cấp. Những thông tin này được thu thập khi người dùng để lại bình luận hoặc điền vào các biểu mẫu lấy ý kiến xuất hiện trên website.

2 – Mục đích sử dụng thông tin: 

  • Phát triển website
  • Phân tích người dùng và nhu cầu của người dùng
  • Ngăn chặn những hành động spam trên website
  • Xử lý các khiếu nại, góp ý từ người dùng